Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir


ReklamOsmanlıda Vakıf Kurumu Nedir

Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini bir şarta bağlamadan Müslüman veya zımmî fakirlere bırakması. Vakıf; lügatte habs ve men etmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir alıkoymak mânâlarına gelir. Vakf yapana vâkıf Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir vakf edilen şeye mevkûf denir.Vakfı idâre edene mütevellî Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mütevellîyi kontrol edene nâzır Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir vakıf şartlarının yazılı olduğu belgeye de vakfiye denir. Vakfedilen mal Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir sâhibinin mülkünden çıkar. Satılmaz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bağışlanmaz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mîras bırakılmaz. Vakıf Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dünyâda insanlara ihsân ve ikrâm etmek gâyesiyle kurulur.

Müslümanlar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir “Bir kimse ölünce Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ameli kesilir Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir amel defteri kapanır. Yalnız şu üç kimsenin amel defteri kapanmaz: Sadaka-i câriyesi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ilmî bir eseri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kendisine duâ eden hayırlı bir evlâdı olan” meâlindeki hadîs-i şerîfte haber verilen bir sadaka-i câriye bırakabilmek için âdetâ birbirleriyle yarış ettiler. Anadolu Selçukluları Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Dânişmendliler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Gazneliler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Atabegler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Eyyûbîlerle Hindistan Osmanlıda Vakıf Kurumu NedirAfganistan ve diğer Müslüman ve Türk devletlerinde birçok vakıf kuruldu. Mısır’daki Memlûkler döneminde iyice gelişip yaygınlaştı.

Vakıflar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir en büyük gelişmeyi Osmanlılar zamânında gösterdi. “İnsanların en hayırlısı Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir insanlara faydalı olanıdır” hadîs-i şerîfini rehber edinen Osmanlılar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir her sâhada olduğu gibi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bu sâhada da muazzam ve kalıcı eserler meydana getirdiler. Vakıf yoluyla tesis edilen bu sayısız eserler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir muazzam Osmanlı ülkesini bir baştan diğer başa ağ gibi ördü. 1530-1540 seneleri arasında yapılan vakıflarla ilgili tahrirlere göre; yalnız Anadolu eyâletinde vakıf yoluyla 45 imâret Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 342 câmi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1055 mescit Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 110 medrese Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 154 muallimhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1 kalenderhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1 mevlevîhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 2 dârülhuffâz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 75 büyük han ve kervansaray kuruldu. Bu müesseselerde vazîfe yapan 121 müderris Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 3756 hatîb Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir imâm ve müezzinle 3229 şeyh Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir şeyhzâde Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kayyım Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir talebe veya mütevellînin iâşe giderleri ve maaşları vakıf gelirlerinden karşılandı.

Yine aynı târihlerde Karaman eyâletinde vakıf yoluyla 3 imâret Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 75 câmi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 319 mescit Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 45 medrese Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 272 zâviye Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 2 dârülhadîs Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 31 dârülhuffâz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 4 muallimhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 2 dârüşşifâ Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 14 kervansaray Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Rûmeli eyâletindeyse; 10 imâret Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 93 câmi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 218 mescit Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 35 medrese Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 275 zâviye Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 13 muallimhâne ve 17 kervansaray tesis edildi.


ReklamBir önceki yazımız olan 1. Dünya Savaşında işgal edilen yerlerin haritası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ilk Puanı Siz Verin)
Loading ... Loading ...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>