Hz. Muhammed Döneminde Olan Siyasi Olaylar


ReklamHz. Muhammed Döneminde Olan Siyasi Olaylar

Bedir Savaşı (624)
• Muhacirler Mekke’de bıraktıkları malları*na karşılık Mekke kervanına el koymuştur. Bu*nun üzerine Mekkeliler ile yapılan savaşı Medi*neli Müslümanlar kazandı.
• Müslümanların Mekkelilere karşı kazan*dığı ilk zaferdir.
• İslam savaş hukuku doğdu. Savaşta elde edilen ganimetlerin 1/5′i devlet hazinesine 4/5′inin ise savaşa katılanlara verileceği karar*laştırıldı.
• Savaşta esir düşenler fidye ödemeleri veya Müslüman gençlere okuma-yazma öğret*meleri karşılığında serbest bırakıldı.
UYARI:
Esirlerin okuma-yazma karşılığında serbest bırakılması İslamiyet’in eğitime ver*diği önemi gösterir.
Uhud Savaşı (625)
• Mekkeliler Bedir yenilgisinin intikamını almak için Medineli Müslümanlara savaş açtı.
• Uhud dağı eteklerine yerleştirilen okçula*rın yerlerini terk etmeleri üzerine Halid bin Velid komutasındaki müşriklerin saldırısı sonucu Müs*lümanlar bu savaşı kaybetmiştir.
• Müslümanların Mekkeli müşrikler karşı*sında aldıkları ilk ve tek yenilgidir.
Hendek Savaşı (627)
• Mekkeli müşriklerin Müslümanları tama*men ortadan kaldırmak istemelerinden dolayı müşrikler tekrar harekete geçti.
• Hz Muhammed İranlı Müslüman komu*tan Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi ile Medine şeh*rini hendeklerle çevirdiler ve savunmada kaldı*lar.
• Müslümanlar istediklerini almış olarak bu savaş sona erdi.
• Bu savaş Müslümanların son savunma savaşı olmuştur.
Hudeybiye Antlaşması (628)
• Hz Muhammed 628 yılında Kabe’yi ziya*ret etmeye karar verdi. 1500 Müslüman’la bera*ber yanlarına sadece kılıç alarak Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıktı.
Hudeybiye mevkine gelindiğinde Hz Os*man elçi olarak gönderildi ve Kabe’yi ziyaret için izin istendi. Mekkelilerin Hz Osman’ı alıkoyma*ları üzerine savaş kararı alındı. Bunun üzerine Mekkeliler barış istedi.
Yapılan antlaşmaya göre;
• İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılma*yacak.
• Müslümanlar o sene Hac yapmayacak; ertesi yıl 3 gün süreyle silahsız olarak Kabe’yi zi*yaret edebileceklerdi.
UYARI:
Bu madde Mekkelilerin Müslümanlar*dan çekindiğini gösterir.
• Reşit olmadan İslamiyet’i seçen Mekkeli*ler Medine’ye alınmayacak ancak Mekke’ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecekti.
• Her iki taraf da istedikleriyle antlaşmalar yapabileceklerdi.
Hudeybiye Antlaşması ile;
• Mekkeliler Müslümanları hukuken tanıdı*lar.
• Mekke’de İslamiyet daha hızlı yayılmaya başladı.
Hayber Kalesi’nin Fethi (629)
• Şam ticaret yolunu tehdit eden Mekkelileri Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudiler üzerine bir sefer düzenlendi.
• Yahudilerin elindeki Hayber Kalesi fethe*dildi.
• Müslümanların ilk taarruz savaşıdır.
Mute Savaşı (629)
• Bir Müslüman keşif kolunun Bizans’a bağlı Gassaniler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi sonucunda Gassaniler üzerine se*fere çıkılmıştır.
• Hz Muhammed sefere katılmadı. İslam ordusu Bizans karşısında başarısız olmuştur.
• Bizans ile yapılan ilk savaştır.

UYARI:
Gaza (Gazve): Hz Muhammed’in bizzat katıldığı savaşlara denir.
Seriye: Hz Muhammed’in katılmadığı savaşlara denir.

Mekke’nin Fethi (630)
• Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşmasının maddelerine uymaması üzerine Hz Muhammed Mekke’nin fethi için harekete geçti.
• Önemli bir direnişle karşılaşmadan Müs*lümanlar şehri ele geçirdi. Kabe putlardan te*mizlendi. Böylece İslamiyet’in yayılışı kolaylaştı.
Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)
• Müslüman olmayan Arap kabilelerin Müslümanlara karşı birleşmesi üzerine Hz Muhammed hareket geçti. Huneyn şehrinde ya*pılan savaşta putperestler yenilgiye uğradı.
• Huneyn’den kaçan putperestler Taife sığındılar. Buraya yapılan seferden sonuç alına*madı. Ama daha sonra şehir kendiliğinden İsla*miyet’i kabul etti.
Tebuk Seferi (631)
• Bizans İmparatorluğu’nun büyük bir ordu ile Arabistan’a yürüdüğü haberi alınınca Hz Mu-hammed sefere karar vermiştir. Ancak Tebük şehrine varılınca haberin asılsız olduğu anlaşıl*mış ve geri dönülmüştür.
• Tebük seferi Hz Muhammed’in son se*feri olmuştur.
Veda Hutbesi (632)
• Hz Muhammed 632 yılında hac görevini yerine getirmek için kalabalık bir kafile ile Mek*ke’ye giderek son kez Hac görevini yerine getir*miştir.
•Arafat’ta yaklaşık 150000 kişiye bir ko*nuşma yaptı. Hz Muhammed bu hutbede: -Kuran-ı Kerim’in tamamlandığını
– Cahiliye devrinin kapandığını
-Kan davalarının sona erdiğini
– Faiz ve zinanın haram olduğunu
– Bütün Müslümanların eşit olduğunu be*lirtti.
• Hz Muhammed 8 Haziran 632′de Medi*ne’de vefat etti.


ReklamBir önceki yazımız olan 1. Dünya Savaşında işgal edilen yerlerin haritası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ilk Puanı Siz Verin)
Loading ... Loading ...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>